top of page

הפכו לחלק ממשפחת

!רובין פוד

.הפעילות שלנו מורכבת מהרבה סוגי עשייה

מתנדבים אצלנו עוצרים בהצלת מזון, לוגיסטיקה, הפקה הסברה, עיצוב, שיווק, ועוד הרבה

.ניתן לעזור מקרוב או מרחוק, מעט או באופן שוטף

בנוסף אנחנו משלבים פעילות התנדבותית עם מסגרות כמו שנת שירות, מכינות קדייצ, מעורבות חברתית בבתי

.ספר, תכניות באוניברסיטאות, וקבוצות נוספות

מוזמנים לקחת חלק בפעילות ולהצטרף לצוות המתנדבים המופלא שלנו

.להצטרפות יש למלא את הטופס

bottom of page