top of page

הסיפור שלנו

הפעילות של רובין פוד החלה ביולי 2015 עם האירוע הראשון במרכזו עמדה ארוחה מבוססת חומרי גלם שהוצלו ישירות מסופרים ושווקים.

 הארגון נרשם כעמותה בפברואר 2017,

 

 

ופועלת להקמת בית קפה חברתי בשכונת הדר, חיפה.

המטרות שלנו:

  • העלאת מודעות לסוגיית בזבוז המזון בעולם והנגשת מידע בנושא קיימות.

  • קידום הערך של סחר הוגן.

  • אספקת מזון ומוצרים אחרים תוך שימוש במשאבי מזון בלתי מנוצלים לטובת הנדרשים לכך בחברה ובקהילה.

  • פעילות חינוך ותרבות בקהילה ברוח ערכי העמותה.

 

 

עזרו

תרמו

bottom of page